CZYTAJ

Projekt Spring_Net

 

Działamy w całej Polsce!

Dołącz do nas!

 

https://www.springnet.pl

E-mail: biuro@springnet.pl

Tel: +48 601 150 801

 

Polub nas na Facebooku!

Opinion Media

 

ul. Zwycięstwa 3

44-100 Gliwice

E-mail: biuro@opinionmedia.pl

Tel: +48 601 150 801

Strona korzysta z ciasteczek, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że akceptujesz politykę prywatności.

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 
27 kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych

 

   1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych zebranych za pośrednictwem strony www.opinionmedia.pl oraz www.springnet.pl jest Opinion Media Roman Hadasik przy ul. Zwycięstwa 3, 44-100 Gliwice, adres e-mail: biuro@springnet.pl 

 

      2. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie

 

          1) zgody w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a RODO w celu:

 

 • rejestracji na stronie Portalu www.springnet.pl oraz udziału i rozwoju w projekcie Spring_Net w jednej z wybranych stref przedstawiających nasz punkt widzenia na kwestie związane z troską o zdrowie i urodę, możliwości zarabiania oraz wykorzystywania potencjału swojej osobowości. 

Zakres kategorii danych osobowych podanych podczas rejestracji: imię i nazwisko, imię i nazwisko osoby polecającej, data urodzenia, adres zamieszkania, adres e-mail oraz numer telefonu. Informujemy, że podanie danych osobowych jest dobrowolne i nie są Państwo zobowiązani do ich podania. Natomiast niepodanie danych może spowodować brak możliwości korzystania z usług Portalu oraz wzięcia udziału w projekcie;

 • Wypełnienia karty informacyjnej - umożliwia przygotowanie właściwej oferty

 • Wypełnienia ankiety (Make Money, Look Good, Have Fun) pomaga określić formę udziału w projekcie;

 • Publikacji wizerunku uczestnika projektu.

 •  

          2) zawarcia i realizacji umowy w oparciu o art. 6 ust. 1 lit b RODO (akceptacja Regulaminu  i zgłoszenie udziału w projekcie Spring_net stanowi zawarcie umowy)

 

     3. Państwa Danę mogą zostać udostępnione:

 • podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa; 

 • podmiotom przetwarzającym na podstawie zawartych umów powierzenia np.: podmioty świadczące usługi informatyczne, pomoc prawną, lub inne podmioty świadczące usługi doradcze, audytowe. 

 • Firmie Oriflame Poland na zasadach określonych w regulaminie znajdującym się pod linkiem http://poland.secure.oriflame.com/KlubOriflame/Regulaminy/REGULAMIN-KLUB-ORIFLAME.pdf.

 

     4. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu 
w jakim zostały zebrane, po zakończeniu udziału w projekcie dane uczestnika zostaną niezwłocznie usunięte, a także ich kopie z elektronicznych nośników danych, na których zostały utrwalone (chyba, że przepisy prawa nakazują dalsze przetwarzanie tych danych).

 

     5. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

 • prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych (art.15 RODO);

 • prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych - w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne (art.16 RODO);

 • prawo do żądania usunięcia danych osobowych tzw. prawo do bycia zapomnianym (art.17 RODO)

 • prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art.18 RODO)

 • prawo do przenoszenia danych (art.20 RODO)

 • prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art.21 RODO)

 

     6. Państwa zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie poprzez wysłanie oświadczenia na adres e-mail biuro@springnet.pl. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 

     7. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości rejestracji oraz udziału w projekcie Spring_net.

 

     8. Zebrane dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 

     9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

 

   10. W przypadku naruszenia zasad przetwarzania danych osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

 

 

 

 

Zgoda na publikację wizerunku

 

 

Informujemy, że podczas wydarzeń organizowanych przez firmę Opinion Media Roman Hadasik będą wykonywane, a następnie upubliczniane i przetwarzane zdjęcia lub filmy, na których może zostać uchwycony wizerunek osób obecnych, jak również ich inne dane osobowe w celach reklamowych, marketingowych. Wizerunek będzie publikowany przez okres obowiązywania zgody, a Administrator zobowiązuje się w przypadku wycofania zgody do niezwłocznego usunięcia wszelkich zdjęć i filmów przedstawiających daną osobę z wyłączeniem sytuacji, w której osoba stanowi jedynie szczegół całości takiej jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza (art. 81 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych).

 

Dane w postaci wizerunku będą upubliczniane na stronie internetowej www.springnet.pl oraz portalu społecznościowym www.facebook.pl, www.instagram.com

 

Prosimy osoby, które nie życzą sobie utrwalania i przetwarzania swojego wizerunku w formie dokumentacji fotograficznej/filmu z wydarzenia o poinformowanie o tym fakcie Administratora.

 

 

 

Polityka Cookies

 

 

    1. Serwis zbiera w sposób automatyczny tylko informacje zawarte w plikach cookies.

 

  2. Pliki (cookies) są plikami tekstowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu. Przeznaczone są do korzystania ze stron serwisu. Przede wszystkim zawierają nazwę strony internetowej swojego pochodzenia, swój unikalny numer, czas przechowywania na urządzeniu końcowym.

 

   3. Operator serwisu www.springnet.pl jest podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym swojego użytkownika pliki cookies oraz mającym do nich dostęp.

 

   4. Operator serwisu wykorzystuje pliki (cookies) w celu:

 • dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji użytkownika, przede wszystkim pliki te rozpoznają jego urządzenie, aby zgodnie z jego preferencjami wyświetlić stronę;
 • przygotowywania statystyk pomagających poznaniu preferencji i zachowań użytkowników, analiza tych statystyk jest anonimowa i umożliwia dostosowanie zawartości i wyglądu serwisu do panujących trendów, statystyki stosuje się też do oceny popularności strony;
 • możliwości logowania do serwisu;
 • utrzymania logowania użytkownika na każdej kolejnej stronie serwisu.

 

     5. Serwis stosuje dwa zasadnicze rodzaje plików (cookies) - sesyjne i stałe. Pliki sesyjne są tymczasowe, przechowuje się je do momentu opuszczenia strony serwisu (poprzez wejście na inną stronę, wylogowanie lub wyłączenie przeglądarki). Pliki stałe przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu ich usunięcia przez użytkownika lub przez czas wynikający z ich ustawień.

 

   6. Użytkownik może w każdej chwili dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki, aby zablokować obsługę plików (cookies) lub każdorazowo uzyskiwać informacje o ich umieszczeniu w swoim urządzeniu. Inne dostępne opcje można sprawdzić w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. Należy pamiętać, że większość przeglądarek domyślnie jest ustawione na akceptację zapisu plików (cookies) w urządzeniu końcowym.

 

     7. Operator Serwisu informuje, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej użytkownika mogą ograniczyć dostęp do niektórych funkcji strony internetowej serwisu.

 

     8. Pliki (cookies) z których korzysta serwis (zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika) mogą być udostępnione jego partnerom oraz współpracującym z nim reklamodawcą.

 

     9. Informacje dotyczące ustawień przeglądarek internetowych dostępne są w jej menu (pomoc) lub na stronie jej producenta.

 

     10. Bardziej szczegółowe informacje na temat plików (cookies) dostępne są na stronie ciasteczka.org.pl
 

 

 

 

 

 

 

Polityka Prywatności

Opinion Media